Olatu!!! Talka!!! Maiatzak 19, 20, 21 de mayo 2017

 

Izarrak Plazara 2017
Izena emateko fitxa

5 eta 17 urte bitarte badituzu eta musika tresnaren bat jotzea, kantatzea, dantzatzea, antzerkia egitea, txisteak kontatzea, bertsoak kantatzea, magia egitea, zirku ikuskizunak eskaintzea... gogoko baduzu, Izarrak Plazara ekimena da zure aukera.

Izarrak Plazara ekimenak bi kategoria izango ditu, adinaren arabera: 5-11 urte eta 12-17 urte. 12 eta 17 urte arteko gaztetxoek hemen beheko inprimakia beteta eman ahal izango dute izena, eta 5 eta 11 urte bitartekoek Donostiako Udal Haurtxokoetan. Ekimenaren xehetasunak ezagutzeko hemen dituzue ekimenaren oinarriak.

Azkenik, gogoratu parte hartu nahi duten guztiek gurasoen edo tutorearen baimen inprimakia bete behar dutela. 5-11 urte artekoek Haurtxokoetan dute inprimakia eta 12-17 urtekoek hemen. Baimena casting egunean eraman beharko da, sinatuta.

Izarrak Plazara 2017
Ficha de inscripción

Si tienes entre 5 y 17 años y te gusta cantar, bailar, tocar algún instrumento, hacer magia, ofrecer espectáculos de circo... Izarrak Plazara es tu oportunidad.

Izarrak Plazara estará dividida en dos categorias, según la edad: de 5 a 11 años y de 12 a 17. Las y los jóvenes de entre 12 y 17 años deberán apuntarse rellenando el formulario de esta misma página web, y las y los de entre 5 y 11 años deberán apuntarse en los Haurtxokos municipales de San Sebastián. Todos lo detalles de la iniciativa en las bases del concurso.

Todas las personas participantes deberán entregar el impreso de autorización firmado por la madre, el padre o el tutor legal. Los de 5-11 años tendrán el impreso en los Haurtxokos y los de 12-17 años aquí. El impreso habrá que presentarlo firmado el día del casting.

Izartxoa (*) duten eremuak derrigorrezkoak dira.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Parte hartzailearen edo taldeko ordezkariaren datuak

Datos de la persona participante o del representante del grupo

Taldea izanez gero, sartu taldekideen datuak (izen-abizenak eta jaiotze data)

En caso de ser un grupo, datos de los integrantes del mismo. Indica los nombres completos y sus fechas de nacimiento

Robot bat ez zarela erakutsi ezazu / Demuéstranos que no eres un robot

Hurrengo eragiketaren emaitza adierazi / Indica el resultado de la siguiente operación:

- =  

 

Datu pertsonalen babesa / Protección de datos personales

Datu pertsonalen tratamendua: Antolatzaileak datu hauek Izarrak Plazara programa aurrera eramateko soilik erabiliko ditu, eta ez dizkio beste inori zabalduko. (DBLO 15/1999 legeak dioenaren arabera). Datuak ezabatu, moldatu edo ezeztatzeko Olatu Talkara/Donostia Kulturako Kultur Ekintzara zuzendu. Konstituzio Plaza, 1 (Donostia) edo posta elektroniko honetara: olatutalka@donostia.eus

Tratamiento de datos personales: La organización utilizaran estos datos únicamente para llevar a cabo el programa Olatu Talka y no los transferirá a nadie mas. (Según dicta la ley LOPD 15/1999). Para eliminar los datos, modificarlos o rechazarlos diríjanse a Olatu Talka/ Kultur Ekintza de Donostia Kultura. Plaza de la Constitución, 1 (Donostia) o al siguiente correo electrónico: olatutalka@donostia.eus