Olatu!!! Talka!!! Maiatzak 19, 20, 21 de mayo 2017

 

Parte hartu
Aurkeztu zure proposamena

2017ko urtarrilaren 31era arte, artista, kolektibo, elkarte eta hiritarrek maiatzaren 20, 21 eta 22an izango den zazpigarren Olatu Talka Jaialdirako jarduera proposamenak bidaltzeko aukera izango dute. Proposamenak www.olatutalka.eus webgunearen bidez aurkez daitezke.

Proposamenetan gai desberdinak jorratu daitezke. Jarduera artiskiko guztiez gain, gizarte gaiak, zientzia dibulgazioa, ingurumena, hirigintza, diseinua... proposamenaren natura edozein dela ere koordinazio taldeak horren egingarritasuna baloratuko du azkenean aurrera eramango diren horiek aukeratzeko.

Informazio gehiago (PDF)

Participa
Inscribe tu propuesta en Olatu Talka

Hasta el 31 de enero de 2017, se abre el plazo para que artistas, colectivos, asociaciones y ciudadanía en general envíen sus propuestas para la octava edición de Olatu Talka, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de mayo. La inscripción de las propuestas se podrá realizar en la página web www.olatutalka.eus

Se pueden presentar propuestas de temática diversa. Además de todo tipo de disciplinas artísticas, las actividades de carácter social, la divulgación científica, el medio ambiente, el urbanismo, el diseño... sea cual sea su naturaleza, el equipo de coordinación de contenidos de Olatu Talka se encargará de estudiar la viabilidad de las propuestas y de seleccionar aquellas que, finalmente se realizarán en el festival.

Más información (PDF)

Izartxoa (*) duten eremuak derrigorrezkoak dira.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Izenburua / Título

Eragilea / Agente

Jarduera / Actividad

PDF artxibo bat edo zenbait artxibo desberdin bilduko dituen ZIP artxibo bat igo daitezke. Onartutako gehienezko tamaina: 10 MB.

Se permite subir un archivo PDF o un archivo ZIP en el que se incluyan varios archivos diferentes. Tamaño máximo permitido: 10Mb.

Robot bat ez zarela erakutsi ezazu / Demuéstranos que no eres un robot

Hurrengo eragiketaren emaitza adierazi / Indica el resultado de la siguiente operación:

- =